Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 13.08.2022, 02:26

ОЗ "Малнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів"

Меню
Вакансії
[03.01.2018][Вакансії]
Вакансії у ОЗ Малнівському ЗЗСО І-ІІІст. (0)
Вакансії
[03.01.2018][Вакансії]
Вакансії у ОЗ Малнівському ЗЗСО І-ІІІст. (0)
Календар
Година
Наше опитування
Ви навчаєтеся в нашому закладі?
Всього відповідей: 64

Блог

Головна » 2018 » Червень » 7 » Кошторис на 2017
13:13
Кошторис на 2017
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
   
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник відділу освіти
  (посада)                      
      О.І.Гачак
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2017 рік
02144625  Відділ освіти Мостиської РДА
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Мостиська мостиський район Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611020  Малнівський нвк)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5432298,00   5432298,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5432298,00 х 5432298,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5432298,00 153801,00 5586099,00
Поточні видатки 2000 5432298,00 39401,00 5471699,00
Оплата праці 2110 4072900,00 - 4072900,0,00 
Заробітна плата 2111 4072900,00 - 4072900,0,00 
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 898038,00 - 898038,0,00 
Використання товарів і послуг 2200 461360,00 39401,00 500761,0,00 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100000,00 8 805,00 108805,0,00 
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 116490,00 28946,00 145436,0,00 
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 12000,00 - 12000,0,00 
Видатки на відрядження 2250 6680,00 - 6680,0,00 
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 215850,0,00  1 650,00 217500,0,00 
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272   - -
Оплата електроенергії 2273 94470,0,00  - 94470,0,00 
Оплата природного газу 2274   - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 121380,0,00  1 650,00 123030,0,00 
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 10 340,00 - 10 340,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 10 340,00 - 10 340,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 0,00 - 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730   - 0,00
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - 114 400,00 114 400,00
Придбання основного капіталу 3100 - 114 400,00 114 400,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - 114 400,00 114 400,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - 114 400,00 114 400,00
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Директор школи     І.С.Горун
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     О.Я.Лужна
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
       
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         
       
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
   
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник відділу освіти
  (посада)                      
      О.І.Гачак
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2017 рік
02144625  Відділ освіти Мостиської РДА
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Мостиська мостиський район Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611020  Малнівський нвк)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5432298,00   5432298,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5432298,00 х 5432298,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5432298,00 153801,00 5586099,00
Поточні видатки 2000 5432298,00 39401,00 5471699,00
Оплата праці 2110 4072900,00 - 4072900,0,00 
Заробітна плата 2111 4072900,00 - 4072900,0,00 
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 898038,00 - 898038,0,00 
Використання товарів і послуг 2200 461360,00 39401,00 500761,0,00 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100000,00 8 805,00 108805,0,00 
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 116490,00 28946,00 145436,0,00 
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 12000,00 - 12000,0,00 
Видатки на відрядження 2250 6680,00 - 6680,0,00 
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 215850,0,00  1 650,00 217500,0,00 
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272   - -
Оплата електроенергії 2273 94470,0,00  - 94470,0,00 
Оплата природного газу 2274   - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 121380,0,00  1 650,00 123030,0,00 
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 10 340,00 - 10 340,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 10 340,00 - 10 340,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 0,00 - 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730   - 0,00
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - 114 400,00 114 400,00
Придбання основного капіталу 3100 - 114 400,00 114 400,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - 114 400,00 114 400,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - 114 400,00 114 400,00
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Директор школи     І.С.Горун
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     О.Я.Лужна
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
       
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         
         

 

Переглядів: 249 | Додав: Igor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Категорії розділу
Вакансії [1]
Розповісти друзям
Перекладач
Перевести эту страницу
Переводчик PROMT©
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Радіо
УстановитеFlash player
Пошук

Copyright MyCorp © 2022
Конструктор сайтів - uCoz